Tuymedak туралы malimet

Туймедак туралы малимет

  • Дрлк тймеда биктг 35-40см ге жететн бр жылды шптесн смдк, тамыры нзк,блеу. Брен-саран бтаталан сабатары бар, крдел ек-ш ауырсынды тлмделген жапыратары сабатарында кезектесп орналасан.Тлмделген жапырашалары жшке жп трзд,тменг жапыратары сабатарын жартылай оршап жатады. Глдер те кп, себет немесе крзенке гл шоырын тзед.Глдер ттас немесе бршама гтлген жартылай шар трзд глсебеттерден трады, гл саатары 3см-ге дейн болады, крзенкелер шетк тлше жне ортаны сары тткше глдерден трады. Гл тыры уыс, жартылай шар трзд немесе конус трзд. Себеттерд тлше глдер а тст, тткше глдернк сары, ис кшт жпар ист, дм татымды, ащылау