Sachynenne на Tam INTO для myane znachyts Беларуская мова

<br />Сачыненне на тэму што для мяне значыць беларуская мова<br />
<li>Мая родная мова — беларуская, и я кажу гэта з гонарам, бо для мяне яна самая лепшая. Тольки беларуская мова гучыць так милагучна, тольаи у й сць такия дзиуныя словы, як &quot;дзякуй&quot;,&quot;добрай раницы/дня/вечара&quot;,&quot;да пабачэння&quot;,&quot;кали ласка&quot;… Пра апошния нават Пятрусь Броука написау верш, яки так и называецца:&quot;Кали ласка&quot;.У любимай мове, роднай, наскайАх, якия словы &quot;кали ласка&quot;!Як звиняць яны сярдэчную струною,Праз ус жыцц идуць са мною!Апошни радок напаминае мне об тым, што мы, беларусы, забываем нашу мову, карыстаючыся рускай. Наконт гэтага Лля Багданович пиша:Давайце не цурацца нашай мовы,Заужды на мове роднай размауляць,Бо хиба сць пяшчотней што, чым словы,Якия з вуснау матчыных гучаць.И не адна яна хвалюецца з гэтай нягоды. Пимен Панчанка таксама хоча звярнуцца да людзей и пиша так:Кажуць, мова мая аджываеВек свой цихи: й зникнуць пара,Для мяне ж яна вечна жывая,Як раса, як сляза, як зара.На беларускай мове написана шмат вершау и апавяданняу, але хочацца, каб не тольки у вершах шучали ласкавыя, пявучыя беларуския словы, але яшчэ и у жыцци, кожны дзень чуць непауторнае &quot;добры дзень&quot;, цудоунае &quot;дзякуй&quot;, чароунае &quot;кали ласка&quot; и милагучнае &quot;будзьце ласкавы&quot;.</li><br />
<br />