Очерк За што я люблю Radzimu

<br />Сочинение на тему ,, За што я люблю Радзиму,,<br />
<br />
Мая Радзма Беларусь. Гэта крана адна з самых прыгажэйшых у свеце. Беларусь размешчана лясной зоне. Лясы займаюць вялкую частку май краны. А кольк Беларус рэк азр! Болын за с х у паночнай частцы. На подн май краны размяшчаюцца балоты. Разнастайны раслнны жывльны свет нашай краны ражвае свай прыгажосцю непаторнасцю. У нас жыве птушка, якая зяляецца смвалам Беларус. Гэта бусел. Нашу крану так называюць зямля пад белым крылам.<br/>Прыгажосць роднай зямл, непаторнасць яе прыроды неаднаразова алсвался нашым псьменнкам: Я.Купалам, Я.Коласам, У.Караткевчам, Н.Глевчам, Р.Барадулным ншым. У.Караткевч у вершы Бацькашчына з гонарам апсвае сваю радзму, нашу Беларусь. Р.Барадулн у вершы Ад свых гадо… апявае прыроду нашай краны, захапляецца яе краявдам, мовай.<br/>Я вельм люблю сваю крану, ганаруся тым, што я беларус. Вельм вобразна сказа пра Беларусь паэт П.Брока, апсваючы нашу зямлю:<br/><br/>Зямля Беларус! Ты граях-вяснянках,<br/>Ты звоне вяслак, ты гуслях вятро,<br/>Ты песня сама ад крынц да заранк,<br/>Ад зорак паночных да сняга ранку,<br/>Ты наша паэма з бурштынавых сло!..<br />
<br />